پرورش جنین گوسفند از سلول های انسانی

پرورش جنین گوسفند از سلول های انسانی مشکل کمبود عضو پیوند را برطرف می سازد. گروهی از محققان دانشگاه استنفورد مطالعات خود را به ایجاد گونه های هیبریدی متمرکز ساخته اند و در این مسیر موفق به ایجاد جنین گوسفند با استفاده از سلول های بنیادین انسان شده اند.

این آزمایش گونه هیبریدی انسان – گوسفند در ادامه مطالعاتی است که دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا دیویس در زمینه ایجاد گونه ترکیبی خوک و انسان در سال ۲۰۱۶ انجام داده اند.

دانشمندان استنفورد از آن رو گوسفند را برای انجام مطالعاتشان انتخاب کردند که اندام های گوسفند تقریبا ابعادی برابر اندام های انسان‌ دارند. از این رو لقاح مصنوعی در گوسفند راحت تر از خوک خواهد بود. زمانی که اندام ها در بدن گوسفند رشد کردند می توان از آنها برای پیوند در بدن انسان‌ استفاده کرد،‌ راه حلی که می تواند مشکل کمبود عضو قابل پیوند را در جهان برطرف سازد.

به گفته محققان هدف نهایی مطالعات کیمریک بررسی امکان استفاده از سلول های بنیادین و فناوری های ویرایش ژنتیکی برای ایجاد بافت ها و اندام های انسانی است و نتایج نشان می دهند می توان نسبت به آینده این پژوهش ها امیدوار بود.

محققان دانشگاه استنفورد نتایج آزمایش جدید خود را در نشست ۲۰۱۸ انجمن علوم پیشرفته آمریکا ارائه کرده‌اند. اگر چه نتایج این پژوهش جدید قابل توجه است اما باید تاکید کرد که محققان یک گوسفند کامل را پرورش نداده اند و حتی در این پژوهش از تعداد زیادی از سلول های بنیادین استفاده نکرده اند. در واقع تنها ۰٫۰۱ درصد از سلول های جنین گوسفند از سلول های بنیادین انسانی تشکیل شده است،‌ در حالیکه برای رشد یک اندام انسانی، به بیش از یک درصد سلول بنیادین انسانی نیاز است. این جنین ها پس از ۲۸ روز نابود شده اند.

اگرچه این سبک از تحقیقات اگرچه جنجال های اخلاقی زیادی به دنبال دارند،‌ اما نمی توان فواید پزشکی که می توانند برای انسان ها به دنبال داشته باشند را نادیده گرفت. تنها در آمریکا روزانه ۲۲ نفر در صف انتظار دریافت اعضای قابل پیوند جان خود را از دست می دهند. از این رو داشتن شیوه های متعدد برای تامین اندام های مورد نیاز می تواند جان انسان های زیادی را نجات دهد.